Foreningen PlayOnKids har til formål, at skabe gode oplevelser for børn og forældre i storbyer. Vi motiverer børn fra 0 til 10 år og arbejder for at få mere kreativitet, musik og bevægelse i børnehøjde. Vi vil gerne øge det generelle aktivitetsniveau, leg og samvær på børnevenlige områder i byens rum.

Som et led af dette, vil foreningen skabe en række events for børn, som er målrettet byens legepladser. Vi arbejder på at synliggøre legeområderne og gøre dem mere attraktive.

Vores events har fokus på inter- og proaktivitet, læring, sociale kompetencer, kultur og musik. Vi vil være med til at give børn den bedste start på livet ved læren om ovenstående fokuspunkter, hvilket senere hen i livet bidrager til at udruste børnene til mødet med andre mennesker og kultur, samt at være initiativtagere og dannede.

 

Bestyrelsen: 

Martin Hermansen – formand

Kweku Sarquah – kasserer

Alima Adou – næstformand

Musik

Til alle arrangementer vil musik være det overordnede fokuspunkt. Ved alle initiativer vil musikken være til stede, da den ligger op til både fysisk og mental udfoldelse. Vores musikalske program lægger op til, at børnene danser og synger med og dermed skaber et fællesskab.

Idræt, bevægelse og leg

Gennem vores aktiviteter lægger vi vægt på at børn får bevæget sig og får arbejdet med deres koordination og grovmotorik. Vi finder det vigtigt med et legende element og at alle føler at de kan være med. Vi mener at et aktivt liv er et bedre liv og det vil vi gerne være med til at præge. Vi vil gerne inddrage forældre og skabe aktive læringsrum for børn og forældre. Vi ser forældrenes engagement som vigtig hvis implementeringen af aktive liv hos børnene skal virke.

Kunst

Vi vil lære børn, hvordan de selv kan skabe kunst og stimulere deres kunstneriske sans, ved at lade dem skabe noget selv. Dette vil foregå gennem forskellige workshops på legepladser, drevet af dygtige kunstkyndige. Vi har den klare holdning om, at man styrker sin selvtillid og udvider sin kreativitet, når man skaber kunst.

Inklusion og inddragelse

Alle aktiviteter vil have fokus på at inddrage de fremmødte, så alle føler, at de indgår i fællesskabet på den pågældende legeplads. Vi stiller pædagoger til rådighed med erfaring indenfor inklusionsområdet, som vil have til opgave at inddrage så mange børn som muligt.

Sundhed

Vores fokus på sundhed er understøttet af et lægehus, som vi løbende søger rådgivning hos og som vil komme med konkrete tiltag til, hvordan børn får en sund tilgang til livet. Vores ambition er, at give de fremmødte forældre tips til at fremme familiers sundhed til arrangementerne.

Forældre

Til hvert arrangement vil der være et forælderområde, hvor der er mulighed for at købe kaffe, the og snacks mm. Vi har valgt at sætte forældre på som fokuspunkt, da det er deres ansvar at videreføre og følge op på nye relationer, som børnene skaber. Forældreområdet vil have fokus på det sociale på vegne af børn, men også på vegne af forældrene selv. Her vil man kunne få tips til social udvikling, ideer til fysisk udfoldelse på legepladser og mental styrkelse. Forældrene vil kunne opskrive sig til foreningens facebookside og dermed hurtigt kunne identificere nye relationer efterfølgende.

Bliv medlem!

Navn*

Email*

Telefon*

Adresse*